به تارنمای کانون بازنشستگان خوش آمدید.

  • کانون بازنشستگان بانک صنعت و معدن
    کانون بازنشستگان بانک صنعت و معدن پل ارتباطی گذشته پربار و آیندۀ پایدار
  • کانون بازنشستگان بانک صنعت و معدن
    کانون بازنشستگان بانک صنعت و معدن پل ارتباطی گذشته پربار و آیندۀ پایدار
  • کانون بازنشستگان بانک صنعت و معدن
    کانون بازنشستگان بانک صنعت و معدن پل ارتباطی گذشته پربار و آیندۀ پایدار
Text Size

وام جعاله

با توجه به پیشنهاد کانون وتصویب مدیریت محترم عامل بانک با افزایش وام جعاله، همکاران محترم بازنشسته می توانند جهت تکمیل فرمهای مربوطه به دفتر کانون مراجعه فرمایند.

فراخوان


دوستان و همکاران محترم بازنشسته

باسلام و باتشکر از اعتماد شما عزیزان در انتخاب هیئت مدیره جدیدکانون مواردی بشرح زیر به استحضار عزیزان میرسد:
بدون شک فعالیت هیئت مدیره بدون همکاری و همراهی تک تک اعضا امکانپذیر نبوده ودرعین حال این فعالیت درچارچوب اساسنامه کانون وبادرنظرگرفتن امکانات و قوانین ومقررات مربوطه خواهد بود . لذا هیئت مدیره کانون با اعتقاد به اینکه اعضای هیئت مدیره کانون را نه تنها 5 نفر منتخب بلکه کلیه اعضای کانون یعنی حدود 600 نفر تشکیل میدهد از یکایک اعضا درخواست می نماید تاکلیه نظرات و پیشنهادات و انتظارات واطلاعات ودانسته های خود را درزمینه های مختلف باهیئت مدیره درمیان بگذارند تااین هیئت مدیره باتوجه به نظرات و اطلاعات رسیده ودرجوی سرشار از تفاهم و دوستی های عموما" بیش از 30 ساله وبا همکاری هم و نیز با اطلاعات مستند شما و همراهی با شورای هماهنگی کانون بانکها بتوانیم به اهداف مورد انتظار اعضا برسیم .قبلا" ازاین همدلی و همکاری تشکر نموده ودست یکایک دوستان را صمیمانه می فشاریم . نظرات و اطلاعات و پیشنهادات دوستان از طریق سایت کانون به نشانی bim-r.ir وبصورت حضوری در روزهای شنبه اول هرماه در دفتر کانون از ساعت 10 تا 12 و نیز فاکس با شماره 88747448-021 قابل دریافت می باشد.
ضمنا" دوستانیکه دارای پست الکترونیکی نیز می باشند لطفا" آدرس خود را به هر نحو ممکن به کانون اعلام نمایند.

هیئت مدیره کانون بازنشستگان بانک صنعت ومعدن

مجمع عمومی عادی سالانه - نوبت دوم

باتوجه به عدم رسمیت جلسه  مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 26/4/92 (نوبت اول) به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی ، ازکلیه اعضای کانون دعوت به عمل می آید تادر جلسه مجمع عمومی عادی سالانه کانون بازنشستگان بانک صنعت ومعدن (نوبت دوم) که درساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 21/5/92درمحل باشگاه دارآباد واقع در تهران- خیابان شهید سباری(آجودانیه) – خیابان ابرار تشکیل میشود حضور بهم رسانید.

ادامه مطلب: مجمع عمومی عادی سالانه - نوبت دوم

استفاده رایگان از زائر سرای مشهد

امکان استفاده رایگان از 6 واحد آپارتمان های زائر سرای مشهد برای بازنشستگان محترم در ماههای مهر و آبان براساس برنامه زمانبندی زیرفراهم گردیده است.اعضای محترم کانون می توانند درخواست خود را تا تاریخ 94/6/31 از طریق دفتر کانون اعلام فرمایند.

 

 

 

گروه از تاریخ تا تاریخ
 گروه اول 94/7/3  94/7/7
گروه دوم 94/7/7  94/7/11
گروه سوم 94/7/11  94/7/15
گروه چهارم 94/7/15  94/7/19
گروه پنجم 94/7/19  94/7/23
گروه ششم 94/7/23  94/7/27
گروه هفتم 94/7/27  94/8/1
گروه هشتم 94/8/1  94/8/5
گروه نهم 94/8/5  94/8/9
گروه دهم 94/8/9  94/8/13
گروه یازدهم 94/8/13  94/8/17
گروه دوازدهم 94/8/17  94/8/21
گروه سیزدهم 94/8/21  94/8/25
گروه چهاردهم 94/8/25  94/8/29

 

 

 

 

 

صفحه9 از9